top of page

Doelstelling van de opleiding

Op een professionele manier veilig, efficiënt en productief een hoogtewerker bedienen
Behalen van het attest 'Hoogtwerkermachinist'- optie schaarlift , optie telescoop lift of optie schaar- en telescooplift


Opleiding is bedoeld voor :

Iedereen die tijdens de uitoefening van zijn/haar job een hoogtewerker moet besturen.

Benodigdheden: Veiligheidsschoenen - Veiligheidsharnas - Helm

Duur van de opleiding :
Basiscursus : 2 dagen
Gevorderden/ heropfrissing : 1 dag

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • wetgeving

 • bouw en onderdelen van een hoogtewerker

 • types hoogtewerkers

 • laaddiagram - belasting - werkbereik

 • fysische wetmatigheden bij gebruik van een hoogtewerker

 • veiligheidsregels

 • interactie hoogtewerker en omgeving

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de hoogtewerker

 • vertrouwd maken met bedieningsorganen van hoogtewerker

 • rijden en  bochten nemen

 • correct opstellen van hoogtewerker

 • werken op hoogte - positioneren tov werkplaats

  PRIJS : € 175 + btw per dag per cursist

hoogwerker.jpg
bottom of page