top of page

Doelstelling van de opleiding

Op een professionele manier veilig, efficiënt en productief een heftruck besturen.
Behalen van het attest 'Heftruckbestuurder'


Opleiding is bedoeld voor :

Iedereen die tijdens de uitoefening van zijn/haar job een heftruck moet besturen.

Benodigdheden: Veiligheidsschoenen

Duur van de opleiding :
Basiscursus : 2 dagen
Gevorderden/ heropfrissing : 1 dag

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • wetgeving

 • bouw en onderdelen van een heftruck

 • laaddiagram - belasting

 • fysische wetmatigheden bij gebruik van een heftruck

 • veiligheidsregels intern vervoer

 • interactie heftruck en omgeving

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de heftruck

 • vertrouwd maken met bedieningsorganen van heftruck

 • rijden, bochten nemen en opstellen van heftruck

 • stapelen, laden en lossen van lasten

 • bijzondere lasten verplaatsen

  PRIJS : € 175 + btw per dag per cursist

heftruck.jpg
bottom of page